Půjčky, úvěry, investice....leasing, hypotéky

Máme pro Vás připraveny půjčky, úvěry, hypotéky i investiční nabídky na zhodnocení peněz.Pro ČR nabízíme bankovní, nebankovní hotovostní, hypotéční úvěry všeho druhu, podnikatelské, revitalizační úvěry......Pro SR nabízíme finanční produkty pouze s ručením nemovitostí!!!

Nebankovní hypotéční 3

Hypotéka na družstevní byty

Zajištěná členskými právy k družstevnímu bytu

Půjčku lze použít na účel:

 • Koupě členských práv a povinností k družstevnímu bytu (u nově kupovaného bytu)
 • Zpětné profinancování koupě členských práv a povinností (již zakoupený byt)
 • Financování nákladů na zhodnocení bytu (rekonstrukci) a dalších nákladů

Žadatelé o půjčku:

 • Fyzická osoba starší 18 let
 • Fyzická osoba - podnikatel
 • Právnická osoba (povolují-li to stanovy družstva)

Parametry - popis produktu:

 • Výše hypotéky od 300.000,- do 5.000.000,- Kč
 • Maximálně do 60% tržní ceny nemovitosti
 • Čerpání jednorázově i postupně dle potřeby a záměru žadatele
 • Maximálně do 20 let, anuitní splátky (měsíční)
 • Možnost předčasného splácení úplného nebo částečného závazku
 • Do bonity klienta (schopnost splácet) lze zahrnout až 50% budoucích příjmů z podnikání související s danou nemovitostí
 • Nutno doložit bezdlužnost žadatelů

Zajištění půjčky:

 • Členskými právy k družstevnímu bytu zajišťovacím převodem členských práv s odkládací podmínkou
 • Možnost zajištění či dozajištění i jinou nemovitostí
 • Možnost výměny/změny zajištění v průběhu splácení půjčky
 • Srážka ze mzdy u zaměstnanců

Cílová skupina:

 • Občan, který kupuje družstevní byt, nebo který již koupil a potřebuje uvolnit zpět vázané peníze (např. vrátit půjčku od fyzické osoby, či splatit úvěr a uvolnit zajištění jiné nemovitosti)
 • Občan, který potřebuje financovat rekonstrukci bytu
 • Právnické osoby, povolují-li to stanovy družstva
 • Občan ČR, SR

Osoba žadatele - požadované doklady:

 • Občan ČR, SR - občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (ŘP, pas, rodný list)
 • Občan EU - doklad totožnosti mateřského státu + druhý doklad totožnosti (pas, ŘP)
 • Podnikatelský subjekt - živnostenský list, či výpis z obchodního rejstříku (nutno prokázat osoby odpovědné k jednání za subjekt)

Doložení bonity (schopnosti splácet):

 • Dle osoby žadatele prokázání stávajících příjmů případně příjmů budoucích
 • Zaměstnanec dokládá potvrzení zaměstnavatele o příjmu
 • Podnikatelský subjekt dokládá daňové přiznání za poslední dvě období orazítkované správcem daně a účetní uzávěrky za tato období
 • Doložení aktuální bezdlužnosti (potvrzení z FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, LLCB, CBCB)

Prokázání účelu úvěru a záměru financování:

 • Smlouva (dohoda) o převodu členských práv a povinností (i budoucí)
 • Popis záměru, platné smlouvy či budoucí smlouvy, kalkulace a rozpočty
 • Případně jiné doklady vyplývající z konkrétního záměru
 • Fotodokumentace

Zajištění úvěru:

 • Smlouva (dohoda) o zajišťovacím převodu členských práv a povinností
 • List vlastnictví na dům, ve kterém se byt nachází
 • Platné stanovy družstva
 • Nájemní smlouva (prodávajícího či žadatele, případně budoucí nájemní smlouva, je-li již projednána)
 • Pojištění (vinkuluje se)
 • Při zajištění či u doplňkového zajištění nemovitostí rozdílnou od předmětu financování:
 • List vlastnictví
 • Snímek z katastrální mapy
 • Nabývací titul vlastnictví (například kupní smlouva)
 • Odhad nemovitosti
 • Fotodokumentace
 • Pojištění (vinkulace)
 • Práva třetích osob (například nájemní smlouva)

 
Michal Kvítek-svět financí-tel.+421 904 239 957 -nonstop.......email KvitekM@seznam.cz.......skype michal.kvitek.......icq 424134906....Adresa pro doručování písemnosti a dokladů...ZDENKA NEJEDLÉHO 63, LEVICE-RYBNÍKY 5 934 05 SRPůjčíme vám za čestných podmínek bez poplatků