Půjčky, úvěry, investice....leasing, hypotéky

Máme pro Vás připraveny půjčky, úvěry, hypotéky i investiční nabídky na zhodnocení peněz.Pro ČR nabízíme bankovní, nebankovní hotovostní, hypotéční úvěry všeho druhu, podnikatelské, revitalizační úvěry......Pro SR nabízíme finanční produkty pouze s ručením nemovitostí!!!

Hypotéka na pozemky

Hypotéky zajištěné pozemky

Hypotéku lze použít na účel:

 • Koupě pozemků na území ČR i SR pro bytové i nebytové potřeby budoucí výstavby, či pozemky pod již stojícími stavebními objekty
 • Uložení finančních rezerv do nemovitostí
 • Zpětné profinancování již vlastněných pozemků
 • Financování nákladů na zhodnocení pozemků

Žadatelé o hypotéku:

 • Fyzická osoba starší 18 let
 • Fyzická osoba - podnikatel
 • Právnická osoba
 • Cizinec s trvalým, či dlouhodobým pobytem na území ČR, nebo občan SR

Parametry - popis produktu:

 • Výše hypotéky od 300.000,- do 35.000.000,- Kč
 • Maximálně do 75% kupní, resp. tržní ceny pozemku stanovené smluvním odhadcem (vždy nižší z nich)
 • Čerpání jednorázově i postupně dle potřeby a záměru žadatele
 • Maximálně do 20 let, anuitní splátky (měsíční), možnost individuálního plánu
 • Možnost předčasného splácení úplného nebo částečného závazku
 • Možnost odkladu splátek (hradí se pouze úrok) do jednoho roku od čerpání hypotéky, dále dle individuálního posouzení záměru a hodnoty zajištění
 • Do bonity klienta (schopnost splácet) lze zahrnout až 50% budoucích příjmů z podnikání související s daným pozemkem
 • Obecně na pozemky od stavu stabilizace územním plánem rozvoje

Zajištění hypotéky:

 • Předmětem účelu hypotéky
 • Možnost zajištění či dozajištění i jinou nemovitostí
 • Možnost výměny/změny zajištění v průběhu splácení hypotéky (možnost i tzv. plovoucího zajištění vhodné např. pro developerské a realitní projekty)
 • Obecně bez věcných břemen a jiných omezení, přímý přístup na pozemek
 • V případě stavební investice na pozemku, právo budoucího zajištění budovanou nemovitostí

Cílová skupina:

 • Občan - bytová výstavba či investice, developerské společnosti, realitní kanceláře, stavební firmy, investiční společnosti, jiný podnikatelský záměr

Osoba žadatele - požadované doklady:

 • Občan ČR, SR - občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (ŘP, pas, rodný list)
 • Občan EU - doklad totožnosti mateřského státu + druhý doklad totožnosti (pas, ŘP)
 • Podnikatelský subjekt - živnostenský list, či výpis z obchodního rejstříku (nutno prokázat osoby odpovědné k jednání za subjekt)

Doložení bonity (schopnosti splácet):

 • Dle osoby žadatele prokázání stávajících příjmů případně příjmů budoucích
 • Zaměstnanec dokládá potvrzení zaměstnavatele o příjmu
 • Podnikatelský subjekt dokládá daňové přiznání za poslední dvě období orazítkované správcem daně a účetní uzávěrky za tato období
 • Doložení aktuální bezdlužnosti (potvrzení z FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, LLCB, CBCB)

Prokázání účelu úvěru a záměru financování:

 • Kupní smlouva (příp. budoucí), nebo jiný nabývající titul
 • Popis záměru, platné smlouvy či budoucí smlouvy, kalkulace a rozpočty
 • Případně jiné doklady vyplývající z konkrétního záměru
 • Fotodokumentace

Zajištění úvěru:

 • Akceptovatelný odhad při zajištění nemovitostí, která je předmětem financování (kontrolováno na místě)
 • Při zajištění či u doplňkového zajištění nemovitostí rozdílnou od předmětu financování:
 • List vlastnictví
 • Snímek z katastrální mapy
 • Nabývací titul vlastnictví (například kupní smlouva)
 • Odhad nemovitosti
 • Fotodokumentace
 • Pojištění (vinkulace)
 • Práva třetích osob (například nájemní smlouva)

 
Michal Kvítek-svět financí-tel.+421 904 239 957 -nonstop.......email KvitekM@seznam.cz.......skype michal.kvitek.......icq 424134906....Adresa pro doručování písemnosti a dokladů...ZDENKA NEJEDLÉHO 63, LEVICE-RYBNÍKY 5 934 05 SRPůjčíme vám za čestných podmínek bez poplatků